Luthfudeen, Aishwarya Rajesh talk about Parandhu Sella Vaa

Luthfudeen, Aishwarya Rajesh talk about Parandhu Sella Vaa
https://www.youtube.com/embed/soV_NmG6RwY

Director Dhanapal talks about Parandhu Sella Vaa

Actor Luthfudeen talks about Parandhu Sella Vaa

Actress Aishwarya Rajesh talks about Parandhu Sella Vaa

Luthfudeen talks about Parandhu Sella Vaa