மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன்

மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன்
/image.axd?picture=2017%2f7%2fMMM+partners+with+MedGenome+to+research+on+CardioGenomics.jpg

From Left to Right: Dr Mullasari Ajit - Director Cardiology, The MMM Hospital, Dr. Colin Berry, Professor of Cardiology and Imaging from Glasgow University and Dr V L Ramprasad, COO, MedGenome

இதய மரபணு தொகுதியியல் மீது ஆராய்ச்சி செய்ய மெட்ஜெனோம் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன்

MMM partners with MedGenome