ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு கோடி நன்கொடை

ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு கோடி நன்கொடை
Raghava Lawrence donates 1 crore Rupees to Kerala

கேரளா மழை வெள்ள பாதிப்பிற்கு நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு கோடி நன்கொடை வழங்குகிறார்.

Raghava Lawrence donates 1 crore Rupees to Kerala