அமரர் திரு. முக்தா சீனிவாசன் அவர்களுக்கு, தென்னிந்தியத் திரைப்ப

அமரர் திரு. முக்தா சீனிவாசன் அவர்களுக்கு, தென்னிந்தியத் திரைப்ப
South Indian Film Writers Association pays last respect to Muktha Srinivasan Sir

South Indian Film Writers Association pays last respect to Muktha Srinivasan Sir