இயக்குனர் இமயம் திரு. @offBharathiraja அவர்கள் பவுடர் படத்தின் டீஸர் வெளியீடு படக்குழுவினருக்கு தன் பாராட்டை

இயக்குனர் இமயம் திரு. @offBharathiraja அவர்கள் பவுடர் படத்தின் டீஸர் வெளியீடு படக்குழுவினருக்கு தன் பாராட்டை தெரிவித்ததற்கு  பவுடர்பட குழுவினர் சார்பாக நன்றி தெரிவித்ததற்கு "நன்றி"

@vijaysrig
@onlynikil @Vidya_actress
@SamCSmusic @RpDft 
@onlygmedia #NM