ராகவா லாரன்ஸை மனதார பாராட்டிய கலாநிதி மாறன்

ராகவா லாரன்ஸை மனதார பாராட்டிய கலாநிதி மாறன்

"முனி 4" காஞ்சனா 3 படத்தின் டிரைலரை திரு கலாநிதி மாறன் அவர்கள் பார்த்து விட்டு 
ராகவா லாரன்ஸ் அவர்களை நேரில் அழைத்து மனதார பாராட்டினார்..