கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்

கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்
கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்
கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்
கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்

கொற்றவை நல்லாள் அருளுடன் இன்று முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்

A @icvkumar ‘s directorial venture 

A @GhibranOfficial Musical 

@KottravaiMovie #Kottravai #கொற்றவை @rajeshkanagasa2 @ignatiousaswin @prakash2554 @gauravnarayanan @ThirukumaranEnt @mayilfilms @onlynikil @digitallynow #NM

 

Cast:
Rajesh kanagasabai
Chandhana
Subhiksha
Naga
Vela ramamoorthy
Gaurav
Anupama kumar
Pawan

Crew
Director :CV Kumar
DOP : Prakash Rudra
Editor : Ignatius aswin
Music: Ghibran
ART : SK
Pro:NikilMurukan