#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.

#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.
#ECHO Movie Shoot Starts with Pooja
#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.
#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.
#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.

#ECHO Movie Shoot Starts with Pooja

#எக்கோ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று பூஜையுடன் தொடங்கியது.

#EchoPooja @Director_Nawin @Act_Srikanth @Vidya_actress #DishaPandey

#IntuitiveCinemas #DrRajasekar @Haroon_FC @gopinath_dop @j_studios @lightson_media @KskSelvaPRO