காமடி நடிகனாக நடித்துவந்த என்னை கேரக்டர் நடினாக்கி உயர்த்தி விட்டது கைதி: நடிகர் ஜார்ஜ்மரியான்