ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.

ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.
ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.
ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.
ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.
ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.
ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார்.

ரெட் ஜெயன்ட் மூவீஸ் திரு.M. செண்பகமூர்த்தி அவர்கள் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடினார். விழாவில் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி, இயக்குனர் அருண்ராஜா காமராஜ், தயாரிப்பாளர்கள் ராஜா சங்கர், ராகுல், தாய் சரவணன், சிந்தன், Sakthi Film Factory சக்திவேலன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.