சுந்தர்cபோட்டட்வீட்இந்த ட்வீட்டின் மூலம் 'மாயா பஜார் 2016' தமிழ் ரீமேக் 'நாங்க ரொம்ப பிஸி' என்று தலைப்பிடப்பட்டுளது உறுதியாகிறது.

சுந்தர்cபோட்டட்வீட்இந்த ட்வீட்டின் மூலம் 'மாயா பஜார் 2016' தமிழ் ரீமேக் 'நாங்க ரொம்ப பிஸி' என்று தலைப்பிடப்பட்டுளது உறுதியாகிறது.
சுந்தர்cபோட்டட்வீட்இந்த ட்வீட்டின் மூலம் 'மாயா பஜார் 2016' தமிழ் ரீமேக் 'நாங்க ரொம்ப பிஸி' என்று தலைப்பிடப்பட்டுளது உறுதியாகிறது.

சுந்தர்cபோட்டட்வீட்இந்த ட்வீட்டின் மூலம் 'மாயா பஜார் 2016' தமிழ் ரீமேக் 'நாங்க ரொம்ப பிஸி' என்று தலைப்பிடப்பட்டுளது உறுதியாகிறது. மேலும், தீபாவளிக்கு சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது