நடிகர் விஜய்யை காண என்எல்சி முன்பு ரசிகர்கள் கூடியிருந்தனர்

நடிகர் விஜய்யை காண என்எல்சி முன்பு ரசிகர்கள் கூடியிருந்தனர்
நடிகர் விஜய்யை காண என்எல்சி முன்பு ரசிகர்கள் கூடியிருந்தனர்

வேன் மீது ஏறி நின்று ரசிகர்களை நோக்கி கையசைத்து, செல்ஃபி எடுத்தார் நடிகர் விஜய்.