Needi Naadi Oke Katha Motion TEASER

Needi Naadi Oke Katha Motion TEASER
https://www.youtube.com/embed/3e1NsQvhAs4

Check out the Motion Teaser of upcoming Telugu movie Needi Naadi Oke Katha, directed by Venu Udugula.

The movie features Sri Vishnu and Satna Titus in the lead roles.

Needi Naadi Oke Katha Motion TEASER