செல்லி சினிமாஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் "சகா"

செல்லி சினிமாஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் "சகா"

“SAGAA” 

Casting List

 

Artist Name                           Character Name

 

Saran                                       -                  Sathya

Prithvi                                      -                  Ganga

Kishore                                    -                  Siva

Sree Ram                                -                  Jocky

Pandi                                       -                  Kadhir

Aayra (ஆய்ரா)           -                  Aarohi (ஆரோஹி)

Neeraja                                   -                  Pooja

 

Production & Technical Team

 

Movie Name                          -                  SaGaa “சகா”

Production Banner                 -                  Selly Cinemas

Producer                                 -                  R. Selvakumar&Ramprasath

Released Banner          -                  Sri Urumanathar Pictures

Direction                                 -                  Murugesh

Music & Lyric                          -                  Shabir

Cinematography                     -                  NiranChander

PRO                                         -                  Nikil

Edit                                         -                  Hariharan

Stunt                                       -                  Kottee

Choreography                        -                  Sherif, Sathish& Sandy

Sound Mixing                         -                  M. Gita Gurappa

Art                                           -                  Raju

SFX                                          -                  Sethu