'ஓவியா' படத்தின் 'நான் பிளாட்டினம் சிலை'இப்பாடல் மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது